Aktuellt inom skolventilation

Lyckad totalrenovering av anrik skola - Svensk Ventilation

När Karolinska gymnasiet i Örebro renoverades oroade man sig för att den traditionstyngda andan skulle försvinna men charmen kvarstår trots en massa ny teknik och modern standard på alla installationer.

 

Sparar 126 kWh/m2 per år bl.a. med behovsstyrd ventilation - VÖFAB

Norregårdskolan har efter en omfattande renovering med satsning på energibesparing gått ifrån en förbrukning på 180 till 54 kWh/kvm och år. 

 

Renare luft i skolmatsalen - Svensk ventilation

Hagaskolans kök och matsal i Örebro har fått helt nytt ventilationssystem. Utöver att värmekostnaderna sänks med 20 procent innebär det också bättre luft för både kökspersonal och elever.

Inomhusmiljön i skolan - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt av skolans inomhusmiljö, för att öka möjligheten att förbättra landets skolor för barn och ungdom.

 

Dålig inomhusluft – skolans dolda hot - Svensk Ventilation


Barn med astma har ökat med 50% på bara ett decennium. Man ser ett tydligt samband mellan dåligt städade skolor och otillräcklig ventilation.

 

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan - Svensk Ventilation

Fler än 8 av 10 instämmer helt eller delvis i att många skolor i den kommun de arbetar för erbjuder en undermålig arbetsmiljö.

 

Resultat från enkätundersökning om skolrenoveringar - Svensk Ventilation


Bara hälften av kommunerna har kartlagt hur många, och vilka skolor, som har problem med fukt- och mögelskador.

 

Skolornas dåliga inomhusluft - Institutet för hälsa och välfärd


Under terminen var 46 % av de elever som deltog i undersökningen frånvarande från skolan på grund av infektioner i luftvägarna.

 

Ventilationen på nio skolor i Malmö åtgärdas-  Malmö stad

Många av Malmös grundskolor är över femtio år gamla och en del av ventilationsanläggningarna har fortfarande en standard enligt de byggregler som gällde när skolorna byggdes. Stadsfastigheters genomgång visar att självdragsventilationen i nio skolor behöver åtgärdas.