Aktuellt inom skolventilation

Ett skolexempel på lyckad renovering!

Med rätt isolering och ett modernt, innovativt ventilationssystem pressades energianvändningen i den nyrenoverade skolan ner till 54 kWh per kvadratmeter och år – hela 26 kWh under det uppsatta målet

 

Lyckad totalrenovering av anrik skola - Svensk Ventilation

När Karolinska gymnasiet i Örebro renoverades oroade man sig för att den traditionstyngda andan skulle försvinna men charmen kvarstår trots en massa ny teknik och modern standard på alla installationer.

 

Renare luft i skolmatsalen - Svensk ventilation

Hagaskolans kök och matsal i Örebro har fått helt nytt ventilationssystem. Utöver att värmekostnaderna sänks med 20 procent innebär det också bättre luft för både kökspersonal och elever.

Inomhusmiljön i skolan - Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt av skolans inomhusmiljö, för att öka möjligheten att förbättra landets skolor för barn och ungdom.

 

Dålig inomhusluft – skolans dolda hot - Svensk Ventilation


Barn med astma har ökat med 50% på bara ett decennium. Man ser ett tydligt samband mellan dåligt städade skolor och otillräcklig ventilation.

 

Inomhusluftens betydelse för en god arbetsmiljö i skolan - Svensk Ventilation

Fler än 8 av 10 instämmer helt eller delvis i att många skolor i den kommun de arbetar för erbjuder en undermålig arbetsmiljö.

 

Resultat från enkätundersökning om skolrenoveringar - Svensk Ventilation


Bara hälften av kommunerna har kartlagt hur många, och vilka skolor, som har problem med fukt- och mögelskador.

 

Skolornas dåliga inomhusluft - Institutet för hälsa och välfärd


Under terminen var 46 % av de elever som deltog i undersökningen frånvarande från skolan på grund av infektioner i luftvägarna.