Beräkna besparingarna med behovsstyrd skolventilation

KAN MAN SPARA PENGAR MED BEHOVSSTYRD VENTILATION?

Använd vårt beräkningsverktyg för att se vad besparingarna blir vid byte till behovsstyrd ventilation i skola.

Till kalkykatorn